เกี่ยวกับคณะเทคนิการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 49 ผลลัพธ์
หัวข้อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease วันที่ศุกร์ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคะแนน CMTE 5 คะแนน   หมายเหตุ : 1. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน ไม่มีค่าลงทะเบียน 2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบราชการ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ : http://www.medtech.psu.ac.th/training/ หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail:somjai.sam@psu.ac.th สมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมใจ สมาพรหม โทรศัพท์ 074-289104 โทรสาร 074-289101 (ผู้ประสานงานฯ)

ม.อ.- มวล. ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคการแพทย์

                      เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน          ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ร่วมกัน พร้อมด้วยสักขีพยานจากทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากทั้งสองสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาด้านนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านบุคลากร และเครื่องมือ ของทั้งสองสถาบันต่อไป    

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแนห่งอาจารย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกดังไฟล์เอกสารแนบ 

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559 เรื่อง หลุมพรางของการปฏิบัติงานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา “Pitfalls of clinical microscopy and hematology in medical laboratory”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559 เรื่อง  หลุมพรางของการปฏิบัติงานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา “Pitfalls of clinical microscopy and hematology in medical laboratory” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 – 2 และห้องปฏิบัติการ 1 -2 ชั้น 3 อาคารบริหารวิชาการรวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ CMTE = 12 คะแนน หมายเหตุ  1. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน ค่าลงทะเบียน  1,500.- บาท/ท่าน               2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียนกรุณาเบิกจ่าย                  จากต้นสังกัด              3. สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)                  ชื่อบัญชี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2559                                  เลขที่ 984-5-11115-7  สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภิญญา สินธ์สาย โทรศัพท์ 074-289130 โทรสาร 074-289101  (ผู้ประสานงานฯ) สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ : www.medtech.psu.ac.th/training  หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: supinya.si@psu.ac.th   โทร : 0-7428-9130 Fax : 0-7428-9101 ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรในงาน วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 (PRIDE OF PSU 2016)

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 ท่าน  ได้รับเกียรติบัตรในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2559 (PRIDE OF PSU 2016) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ    ประเภท นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2558 จำนวน 1 ท่าน นักวิจัย         ดร.ธีรกมล    เพ็งสกุล   ประเภท นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ปี 2558 จำนวน 3 ท่าน    ชื่อนักวิจัย        ดร.หาญศึก      บุญเชิด ได้รับรางวัล     Outstanding Abstract Award    นำเสนอเรื่อง     A gas phase cleavage reaction of cross-linked peptides for topology studies of macromolecular assemblies in complex mixtures  ประชุมวิชาการ    The Protein Society of Thailand ระดับนานาชาติ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558  ณ Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand          ชื่อนักวิจัย        ดร.ขนิษฐา     ศรีนวล  ได้รับรางวัล    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Oral presentation นำเสนอเรื่อง     MiR-144 controls oxidative stress and associates with anemia severity in thalassemia ได้รับรางวัล     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation นำเสนอเรื่อง    MiR-155 is upregulated in β-thalassemia/ HbE monocyte via targeting BACH1 ประชุมวิชาการ    Medicine beyond the boundarie ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31  วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ชื่อนักวิจัย        ดร.สุภิญญา     ธนาพงษ์ภิชาติ ได้รับรางวัล    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation นำเสนอเรื่อง    Genetic diversity of Plasmodium vivax merozoite surface protein 3 (MSP3α and MSP3β) gene in Southern Thailand     ประชุมวิชาการ    Medicine beyond the boundarie ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31  วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 และ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1 (MT307) ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารบริหารวิชาการรวม และ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558                 ซ้อมย่อย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558                 รับจริง รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการ โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 11.45 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด