ภาพถ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
24 ก.ค. 2014 ถึง 24 ก.ค. 2014