ภาพถ่ายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
-