ภาพถ่ายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
24 ก.ค. 2014 ถึง 24 ก.ค. 2014