ภาพถ่ายโครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
29 ก.ค. 2014 ถึง 3 ส.ค. 2014