ภาพถ่ายโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Med-Tech ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Med-Tech ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
16 ส.ค. 2014 ถึง 16 ส.ค. 2014