ภาพถ่ายโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
21 ส.ค. 2014 ถึง 21 ส.ค. 2014