ภาพถ่ายโครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
27 ก.ย. 2014 ถึง 28 ก.ย. 2014