ภาพถ่ายโครงการ“เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ”คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ“เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ”คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
-