ภาพถ่ายโครงการ“เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ”คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ“เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ”คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
1 ต.ค. 2014 ถึง 1 ต.ค. 2014