ภาพถ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
6 พ.ย. 2014 ถึง 6 พ.ย. 2014