ภาพถ่ายโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 54 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 54 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
7 ต.ค. 2016 ถึง 7 ต.ค. 2017