ภาพถ่ายโครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
7 ต.ค. 2016 ถึง 7 ต.ค. 2017