ภาพถ่ายโครงการ MEDTECH ร่วมใจ คืนป่าใหญ่สู่ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ MEDTECH ร่วมใจ คืนป่าใหญ่สู่ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
12 ต.ค. 2016 ถึง 12 ต.ค. 2017