ภาพถ่ายโครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2558 “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”

โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2558 “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”


 

กิจกรรมวันที่
13 ต.ค. 2016 ถึง 13 ต.ค. 2017