ภาพถ่ายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558


 

กิจกรรมวันที่
13 ต.ค. 2016 ถึง 13 ต.ค. 2017